Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce.
Ocena ryzyka zgonu z powodu tych schorzeń w ciągu kolejnych 10 lat
oparta jest na obecności czynników ryzyka i chorób współistniejących.
Podstawą obliczenia pierwotnego ryzyka są tabele SCORE .
AlgoCardio wskazuje również jak można obniżyć to ryzyko.kg

cm


/

Czy znasz poziom całkowitego cholesterolu?
Poziom całkowitego cholesterolu

Czy przebyłeś/aś
lub masz udokumentowaną

Czy masz cukrzycę?
Czy masz powikłania narządowe, np. białkomocz?

Czy masz przewlekłą chorobę nerek?
Która z nich Ciebie dotyczy?

Zaznacz czynniki ryzyka występujące u Ciebie:
hypercholesterolemia rodzinna
choroba układu sercowo-naczyniowego u krewnych I stopnia
choroby autoimmunologiczne i zapalne

przerost mięśnia lewej komory serca
migotanie przedsionków


obturacyjny bezdech senny
siedzący tryb życia

nieprawidłowy test obciążenia glukozą
Gdy osiągniesz wiek 40 lat przy niezmienionych parametrach ryzyko SCORE będzie wynosiło: Ryzyko SCORE: Gratulacje! Żyjesz dłużej niż obejmuje skala ryzyka!
U osób z Twoimi parametrami w wieku 75 lat ryzyko SCORE wynosi:
Ryzyko sercowo-naczyniowe:

Skala ryzyka

Dobrze że tu jesteś, poziom Twojego ryzyka wymaga podjęcia kolejnych kroków. Jeżeli jeszcze nie konsultowałeś się z kardiologiem, powinieneś to zrobić.
Wynik SCORE oznacza ryzyko zgonu spowodowanego chorobą sercowo-naczyniową w ciągu kolejnych 10 lat. Poniżej możesz dowiedzieć się jak obniżyć ryzyko.
Osobom z Twoimi czynnikami ryzyka zaleca się oznaczenie pełnego profilu lipidowego.
Zobacz więcej w dziale Cholesterol poniżej.
Przy podwyższonym stężeniu glukozy na czczo (102-125 mg/dl) zaleca się wykonanie testu doustnego obciążenia glukozą.
Czynniki dużego ryzyka:
Zdarzenie lub choroba sercowo-naczyniowa
Cukrzyca z powikłaniami lub innymi czynnikami
Ciężka przewlekła choroba nerek
Bardzo duży wynik SCORE
Ciśnienie skurczowe powyżej 180
Ciśnienie rozkurczowe powyżej 110
Cholestrol powyżej 310 mg/dl (8 mmol/l)
Cukrzyca bez powikłań lub innych czynników
Umiarkowana przewlekła choroba nerek
Duży wynik SCORE
Dodatkowe czynniki ryzyka:

  Prognoza ryzyka

  Kliknij poniżej żeby zobaczyć jak obniżyć ryzyko i wiek serca.

  Jak obniżyć ryzyko?

  Twoje dane

  Twój cel
  Kliknij obok, aby dowidzieć się jak obniżyć ryzyko.

  ryzyko jest minimalnym ryzykiem dla mężczyznkobiet w Twoim wieku w wieku 40 lat przy braku czynników ryzyka.
  Poziom ryzyka zależny od wieku i płci nie podlega modyfikacji, reszta jest w Twoich rękach.

  Co oznacza wiek serca?
  Twoje ryzyko jest takie samo jak u osoby niepalącej o idealnych wartościach ciśnienia i cholesterolu w wieku .
  Zobacz dalej na jakie czynniki masz wpływ.

  Palenie nawet dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu spowodowanego chorobami sercowo-naczyniowymi.

  Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt u lekarza) są równe lub wyższe niż 140 mmHg dla ciśnienia tętniczego skurczowego i/lub 90 mmHg dla ciśnienia tętniczego rozkurczowego (wytyczne PTNT 2015). W przypadku wdrożenia terapii nadciśnienia tętniczego Twoje docelowe wartości powinny wynosić:
  120 - 130 mmHg ciśnienia skurczowego
  130 - 139 mmHg ciśnienia skurczowego
  70 - 79 mmHg ciśnienia rozkurczowego
  (wytyczne ESC/ESH 2018).
  Zdrowe odżywianie sprzyja utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
  Zobacz sekcję "Jedz zdrowo" by dowiedzieć się więcej.
  Dowiedz się też jak prawidłowo mierzyć ciśnienie:
  www.algocardio.pl/piramida

  Twój docelowy cholesterol LDL:

  <115 mg/dl (<3 mmol/l) <100 mg/dl (<2,6 mmol/l)
  lub redukcja o co najmniej 50%, jeśli wartość mieści się w granicach 100-200 mg/dl (2,6 - 5,2 mmol/l) i nie leczysz sie farmakologicznie
  <70 mg/dl (<1,8 mmol/l) lub redukcja o >=50%
  jeśli wartość mieści się w 100-200 mg/dl (2,6 - 5,2 mmol/l)
  i nie leczysz sie farmakologicznie
  Osobom z Twoimi czynnikami ryzyka zaleca się oznaczenie pełnego profilu lipidowego. W codziennej praktyce lekarskiej najczęściej ocenianymi parametrami profilu lipidowego są: TC, LDL-C, HDL-C oraz TG, lecz najważniejszym parametrem jest poziom frakcji LDL cholesterolu.
  Zdrowe odżywianie sprzyja utrzymaniu prawidłowego cholesterolu.
  Zobacz sekcję "Jedz zdrowo" by dowiedzieć się więcej.

  Norma BMI wynosi od 18.5 do 25.
  Przy Twoim wzroście odpowiada to wadze od kg do kg.
  Jednym z czynników ryzyka jest otyłość brzuszna.
  Ważne jest zatem by jej unikać.
  Obwód w talii nie powinien przekraczać 94 cm u mężczyzn80 cm u kobiet.
  Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna sprzyjają utrzymaniu prawidłowej wagi.
  Zobacz też sekcje "Bądź Aktywny" i "Jedz zdrowo" by dowiedzieć się więcej.
  Charakterystyka zdrowej diety:
  • nasycone kwasy tłuszczowe powinny stanowić < 10% całkowitej wartości kalorycznej
  • nienasycone kwasy tłuszczowe trans powinny stanowić < 1% całkowitej wartości kalorycznej
  • sól < 5g dziennie
  • 30-45 g błonnika dziennie
  • >200 g owoców dziennie w 2-3 porcjach
  • >200 g warzyw dziennie w 2-3 porcjach
  • ryby 2x/tydzień, najlepiej tłuste morskie
  • 30 g orzechów niesolonych dziennie
  • ograniczenie alkoholu w przeliczeniu na spirytus do 20g10g dziennie
  • niespożywanie napojów słodzonych
  Dowiedz się więcej: www.algocardio.pl/piramida
  Zalecenia dotyczące wisiłku fizycznego:
  Co najmniej 150 minutowy wysiłek tlenowy o umiarkowanej intensywności lub 75 minutowy o dużej intensywności tygodniowo
  Przykłady:
  • wysiłki umiarkowane : żwawy marsz 5-6km/h, nordic-walking, wolna jazda na rowerze 15km/h, prace w ogrodzie np. koszenie trawy, golf, tenis-debel, taniec towarzyski, aerobik wodny
  • wysiłki duże: chód sportowy, bieganie, jazda na rowerze > 15km/h, intensywne prace w ogrodzie np. kopanie, pływanie, tenis-gra pojedyncza
  W celu redukcji masy ciała potrzebne jest podjęcie bardziej intensywnego wysiłku.
  Dowiedz się więcej o wysiłku fizycznym:
  www.algocardio.pl/aktywnosc
  Monitoruj ryzyko
  Rekomenduje się by osoby z
  małym lub umiarkowanym ryzykiem
  sprawdzały swoje ryzyko
  nie rzadziej niż co 5 lat.
  Monitoruj ryzyko
  Rekomenduje się by osoby z
  dużym lub bardzo dużym ryzykiem
  sprawdzały swoje ryzyko
  nie rzadziej niż co rok.
  Sprawdź swoją wiedzę z zakresu ryzyka sercowo-naczyniowego: