POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis AlgoCardio pomaga oszacować, zrozumieć i kontrolować ryzyko sercowo- naczyniowe na podstawie oficjalnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Serwis powstał we współpracy z działem kardiologii NZOZ KardioNeuroMED w Biłgoraju. Główny konsultant Kierownik Działu Kardiologii specjalista kardiolog lek. med. Mirosław Dudko. Skorzystanie z serwisu nie stanowi i nie zastępuje wizyty u lekarza.  Korzystanie z kalkulatora ryzyka polega na wypełnieniu formularza danymi dotyczącymi zdrowia użytkownika istotnymi przy oszacowaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Brak wpisania danych skutkuje niemożnością skorzystania z serwisu. Kliknięcie przycisku Sprawdź na końcu formularza oznacza zgodę na analizę tych danych w serwisie AlgoCardio.  Celem analizy jest umożliwienie poszczególnym użytkownikom jak najdokładniejszego skalkulowania indywidualnego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz przedstawienie im zalecanych działań zapobiegawczych i naprawczych. 

Polityka prywatności – informacje ogólne

Polityka prywatności Serwisu AlgoCardio reguluje zasady korzystania z ochrony danych osobowych.  Korzystanie z strony internetowej  może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania stroną internetową oraz utrzymania jej funkcjonalności. Serwis AlgoCardio realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych dane cookie (tzw. „ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
Właścicielem i operatorem tej strony internetowej oraz Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie jest Paweł Dudko, adres 23-400 Biłgoraj, ul. Moniuszki 31. Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych osobowych na stronie internetowej i informacje o  danych cookies są pod stroną polityki cookies.

Polityka prywatności - wykorzystywania plików Cookies

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron AlgoCardio. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp. Wykorzystywanie danych Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Celem analizy jest skuteczniejsze dotarcie do użytkowników którym korzystanie z aplikacji może najbardziej pomóc przy kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego.  Dane te są wykorzystywane wyłącznie na własny użytek, nie są rozpowszechniane ani sprzedawane innym podmiotom.  Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany w serwisie AlgoCardio do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach AlgoCardio nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Odnośniki do innych stron Serwis AlgoCardio zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW. AlgoCardio.

Regulacje dotyczące treści serwisu

Zawartość strony internetowej podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Materiały znajdujące się na stronie internetowej  nie mogą być powielane, publicznie udostępniane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela strony internetowej Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia źródła informacji i praw autorskich. Wszelkie prawa do znaków towarowych i handlowych wykorzystanych na Stronie Internetowej przysługują właściwym, uprawnionym podmiotom.  Właściciel strony internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w informacjach i za ewentualne, powstałe w związku z tym szkody. Właściciel strony internetowej zastrzega, że wszelkie zamieszczone na stronie internetowej informacje w żadnym razie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być w ten sposób postrzegane.

Postanowienia końcowe

Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych przez email: admin@algocardio.pl Zmiany w niniejszej polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści na tej stronie internetowej. Polityka prywatności obowiązuje od 2018-09-29