Ciśnienie tętnicze

Zasady prawidłowego pomiaru ciśnienia

Aparat powinien posiadać certyfikat dokładności i być wyposażony w
mankiet zakładany na ramię dostosowany wielkością do jego obwodu i długości.
Nie należy pić kawy i palić papierosów co najmniej pół godziny przed pomiarem.
Bezpośrednio przed pomiarem zaleca się kilkuminutowy odpoczynek w pozycji siedzącej z podpartymi plecami,
kończyna górna bez uciskającej odzieży, luźno wsparta ze zgiętym łokciem.
Mankiet ciśnieniomierza powinien znajdować się na wysokości serca.

Zalecenia dotyczące domowych pomiarów

Zgodnie z zaleceniami domowe pomiary ciśnienia tętniczego powinny być wykonywane przez 7 kolejnych dni.
Powinny być wykonywane o stałych porach rano i wieczorem po 2 pomiary w kilkuminutowych odstępach.
Powinny być wykonywane bezpośrednio przed przyjęciem leków, a w godzinnach porannych przed jedzeniem.
Wprowadź pomiary do poniższego formularza, algorytm obliczy średnią wartość ciśnienia.

Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /
Pora Pomiar 1 Pomiar 2
Rano / /
Wieczór / /

Sprawdź poniższe problemy:

Średnie ciśnienie: /
mmHg Za nieprawidłowe ciśnienie tętnicze w pomiarach domowych przyjmuje się średnią wartość z kilku pomiarów
przekraczającą lub równą 135 i/lub 85 mmHg.
Twoje średnie ciśnienie tętnicze skurczowe przekracza 134 mmHg, co może oznaczać nadciśnienie.
Twoje średnie ciśnienie tętnicze rozkurczowe przekracza 84 mmHg, co może oznaczać nadciśnienie.
Twoje średnie ciśnienie tętnicze nie wskazuje na nadciśnienie.
Wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Liczba pomiarów: W celu uzyskania bardziej miarodajnego wyniku należy zwiększyć liczbę pomiarów.


Średnie dzienne
Wykorzystaj swój wynik ciśnienia do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego:
www.algocardio.pl/ryzyko
Wykorzystaj pusty raport jako dzienniczek ciśnienia, a po obliczeniu średniego ciśnienia raport uzupełniony przy wizycie u lekarza.

Opracowano na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.